X

Onze diensten

Boekhouding - Fiscaliteit - Advies

Volledige service

Wij helpen u met het voeren van een wettelijke, bewijskrachtige boekhouding binnen de opgelegde termijnen. Ook maken wij periodieke balansen zodat u steeds op de hoogte bent hoe uw zaak ervoor staat.

Voor vragen en of aansluitingen bij een sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, voedselagentschap,... kan u ook steeds een beroep doen op ons.

Waarom ons kiezen?

Directe communicatie

Wij hanteren een directe benadering. Zo komt de boodschap goed over en wordt er direct resultaat geboekt.

 • Fiscaliteit

  Wij verzorgen voor u alle fiscale aangiften elektronisch. Van de periodieke BTW aangifte, vennootschapsbelasting tot personenbelasting.

 • Boekhouding

  Wij verwerken voor u al uw documenten (aankoopfacturen, verkoopfacturen, bankuittreksels,...) tijdig en op een correcte manier. Wij rapporteren op regelmatige basis zodat wij kunnen bijsturen waar nodig.

 • Wettelijke verplichtingen

  FAVV - Inschrijving BTW belastingplichtige - Inschrijving Kruispuntbank - Publicaties Belgisch Staatsblad ...

 • Advies

  Adviesverlening familiale opvolging - Overname en overlaten van bedrijven - Benoemingen en ontslagen bestuurders ...

Correcte professionele dienstverlening voor u.